Dla rodziców

Szanowni Państwo!

Jeśli Państwa dziecko zwróciło się z prośbą o umożliwienie wstąpienia w szeregi Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej w Wodzisławiu Śląskim, bardzo prosimy o zapoznanie się z niniejszym artykułem. Mamy nadzieję, że jego treść pozwoli na rozwianie większości wątpliwości oraz obaw jakie towarzyszą naszej działalności i ewentualnego uczestniczenia w nim Państwa pociechy.

Co to takie Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich?

Wodzisławski „Strzelec” jest częścią ogólnopolskiego stowarzyszenia pro obronnego Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno – Wychowawcza (KRS 0000114650), kontunuatora tradycji międzywojennego Strzelca, którego korzenie sięgają 1910 roku. Jest to organizacja młodzieżowa działająca pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej oraz przy współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Naszym głównym celem jest atrakcyjne zagospodarowanie młodzieży wolnego czasu i umożliwienie realizacji pasji powiązanych z mundurem oraz służbą w resortach siłowych.

Co Państwa dziecko będzie robić w czasie zajęć w jednostce?

Regularne zajęcia w jednostce odbywają się równolegle do roku szkolnego (od września do czerwca) w naszej siedzibie w każdą sobotę w godzinach 9.00 – 15.00. Wtedy Państwa dziecko pozostaje pod opieką wykwalifikowanej kadry (instruktorzy sportu, wychowawcy, byli i obecni funkcjonariusze państwowi, żołnierze oraz nauczyciele, a także po prostu rodzice). Dodatkowo co jakiś czas odbywają się dłuższe zajęcia (w większości przypadków od piątku wieczorem do niedzielnego południa), na których uczymy samodzielności oraz sprawdzamy pod okiem instruktorów umiejętności nabyte przez strzelców. Zajęcia swoją tematyką obejmują:

• szeroko rozumiane wychowanie obywatelskie realizowane na podstawie Programu Wychowawczego Związku,
• szkolenie wojskowe,
• strzelectwo sportowe,
• różne aktywności fizyczne (biegi przełajowe, marsze na orientację, górskie marsze kondycyjne, wspinaczkę ściankową).

W czasie szkolenia wpajamy młodym ludziom takie wartości jak: odpowiedzialność, punktualność, pewność siebie, otwartość na kolegów. Wyrabiamy takie umiejętności jak praca w zespole czy radzenie sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami, których w dorosłym życiu nigdy nie brakuje.

Dlaczego warto pozwolić dziecku na działanie w „Strzelcu”?

Najważniejszym czynnikiem przemawiającym za działaniem Państwa pociechy w naszym stowarzyszeniu jest to, że będziecie Państwo wiedzieli gdzie i z kim przebywa Państwa pociecha. Ponad dziesięcioletnia współpraca z rodzicami dała nam wiele doświadczenia na płaszczyźnie działania i wychowania młodzieży. Oderwiemy skutecznie Państwa córkę czy też syna od monitora komputera, ciekawe zajęcia oraz przebywanie na świeżym powietrzu skutecznie poprawi odporności i tężyznę fizyczną Państwa pociech.

Ile to będzie kosztowało?

Ponieważ nasze stowarzyszenie jest w pełni organizacją non – profit, obok pieniędzy jakie uda nam się uzyskać z budżetu miasta oraz powiatu Wodzisław Śląski, podstawowym źródłem finansowania działalności są składki członkowskie. Ich wysokość, to 10 złotych miesięcznie. Pobierane są co kwartał i w całości przeznaczone na realizację zadań statutowych naszej organizacji na terenie ziemi wodzisławskiej. Dodatkowym kosztem, który powodowany jest specyfiką naszej działalności to zakup munduru strzeleckiego według zaleceń jakie Państwa córka czy syn otrzymają po kilkumiesięcznym okresie działania. Ten ostatni zakup podyktowany jest względami higienicznymi oraz trudnością w zapewnieniu dostępu do odpowiednich rozmiarów sortów mundurowych. Pozostały sprzęt niezbędny do działania (takie jak hełmy, kurtki zimowe, plecaki itp.) znajdują się w naszym magazynie i pozostają do dyspozycji strzelców.

Czy moje dziecko będzie w wojsku?

Nie, kategorycznie, nie. Państwa dziecko będąc członkiem Jednostki Strzeleckiej 2023 w Wodzisławiu Śląskim, czyli oddziału terenowego Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW, w żaden sposób nie zmieni swojego sposobu życia. Nadal na pierwszym miejscu będzie szkoła i obowiązki z nią związane. Strzelec może być bardzo absorbującym zajęciem, ale zawsze pozostanie hobby i sposobem na pożyteczne spędzenie wolnego czasu.

Z wyrazami szacunku i strzeleckim pozdrowieniem

Dowództwo Jednostki Strzeleckiej 2023
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
w Wodzisławiu Śląskim

kontakt

adres siedziby:

Jednostka Strzelecka 2023
im. 14 Pułku Powstańców Śląskich
ul. Szkolna 1
44-300 Wodzisław Śląski

NIP 647 252 23 12| REGON 241498424 | KRS 0000348737

 

(UWAGA! Przesyłki kierowane na adres siedziby nie będą odbierane)

 

adres korespondencyjny:


Jednostka Strzelecka 2023
ul. Kościelna 25
44-350 Gorzyce
Skrytka pocztowa nr 32

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dowódca jednostki: st. plut. ZS Mateusz BABIUCH
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
   
z-ca dowódcy jednostki: wakat
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
 aktualizacja: 7.05.2023

Nasze barwy

Oznaka rozpoznawcza

oznaki rozpoznawcze JS

Na oznakę rozpoznawczą Jednostki Strzeleckiej 2023 noszonej na lewym rękawie munduru składa się tarcza o tle czerwonym z granatowym pasem, kolory te nawiązują do herbu miasta Wodzisław Śląski. Na tarczy została umieszczona sygnatura "Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi" w nawiązaniu do tradycji jednostki wykreślona kolorem żółtym, który wraz z kolorem niebieskim stanowi barwy Śląska. Na ramionach poziomych krzyża znajduje się oznaczenie numeracji Jednostki Strzeleckiej 2023 - na lewym (20) i prawym ramieniu (23). Ponadto na pionowym ramieniu krzyża umieszczono motyw noża szturmowego jako symbol charakterystyki działań lekkiej piechoty. W punkcie centralnym oznaki znajduje się herb powiatu wodzisławskiego na którego ziemiach Jednostka Strzelecka 2023 prowadzi swoją działalność.

Oznaka na mundur polowy o zmniejszonej widzialności jest haftowana nicią czarną na podkładzie wykonanym z tkaniny maskującej wz. 93. 

 

Proporzec

Proporzec JS - awers i rewers

11 listopada 2008 roku zastępca Komendanta Głównego mł. insp. dr Paweł Makowiec w imieniu Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej mł. insp. ZS prof. Janusza Ciska wręczył Jednostce Strzeleckiej 2023 w Wodzisławiu Śląskim proporzec ufundowany przez mieszkańców miasta i powiatu Wodzisław Śląski. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: dyrektor Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich pani Anna Brachmańska – Uherek oraz prezydent miasta Wodzisław Śląski pan Mieczysław Kieca. Na uroczystości był obecny również zięć pana Wilhelma Meisla radny miejski pan Władysław Szymura.

Wręczenie proporcaAwers proporca składa się z czerwonego krzyża kawalerskiego w którym otoczony złotym wieńcem znajduje się orzeł strzelecki. W białe pola pomiędzy ramionami krzyża zostały wpisane sygnatury Jednostki Strzeleckiej 2023.  Rewers proporca zawiera natomiast herby powiatu i miasta Wodzisław Śląski, datę powstania Jednostki Strzeleckiej 2023 oraz sygnaturę 14 Pułku Powstańców Śląskich w nawiązaniu do tradycji dzierżonych przez wodzisławskiego „Strzelca”. Punkt centralny rewersu stanowi napis „Bóg Honor Ojczyzna”. Drzewiec proporca zakończony jest orłem strzeleckim u którego nasady umieszczona jest szarfa. Więcej zdjęć z uroczystości wręczenie proporca znajdziecie państwo w galerii.

 

W czasie uroczystości w drzewce proporca zostało wbite 14 gwoździ honorowych, symbolizujących fundatorów:

 1. Sztandar poświęcony został 11 listopada 2008 przez księdza dziekana Bogusława Płonkę – umieścił ksiądz proboszcz Janusz Badura.
 2. Komendant Główny ZS „Strzelec” OSW mł. insp. ZS prof. Janusz Cisek – umieścił zastępca Komendanta Głównego mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec.
 3. Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca.
 4. Dyrektor Zespołu Szkół im. 14 PPŚ Anna Brachmańska – Uherek.
 5. Starosta Powiatu Wodzisławskiego Jerzy Rosół.
 6. Kombatant 14 PPŚ Wilhem Meisel – umieścił zięć pana Wilhelma radny miejski pan Władysław Szymura.
 7. Dowództwo JS 2023 - umieścił dowódca JS 2023 chor. ZS Piotr Lewandowski.
 8. Radny Powiatu Wodzisław Śląski dr Marian Drosio.
 9. Radny Miasta Wodzisław Śląski Władysław Szymura.
 10. Organizacje Kombatanckie Powiatu Wodzisławskiego - umieścił kpt. Kochan.
 11. Korpus Instruktorów JS 2023 - umieścił sekc. ZS Dariusz Gruntowski.
 12. Korpus Strzelców JS 2023 - umieścił st. strz. ZS Jan Graczyk.
 13. Przyjaciele JS 2023 – umieścił Roman Malirz.
 14. Społeczeństwo Powiatu Wodzisławskiego – umieściła Ilona Kubica.

O nas

Nasze stowarzyszenie, które dziś występuje pod nazwą Jednostka Strzelecka 2023 im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, zaczęło kształtować się w pierwszej połowie 2003 roku, kiedy to zebrała się w Wodzisławiu Śląskim grupa osób, których połączyły wspólne pasje i cele działania. W wyniku tych działań 20 czerwca 2003 roku powstał oddział terenowy ogólnopolskiej organizacji, którą jest Związek Strzelecki "Strzelec" Organizacja Społeczno-Wychowawcza. I taka też była początkowa forma naszej działalności, powołana do życia stosownym rozkazem organizacyjnym Komendanta Głównego ZS "Strzelec" OSW st. insp. ZS Jana Józefa KASPRZAKA.

Rozkaz organizacyjny nr 15/2003

Pierwszym dowódcą naszej jednostki został mł. insp. ZS Piotr LEWANDOWSKI, który dowodził jednostką do 3 maja 2011 roku, kiedy to przekazał dowództwo ówczesnemu st. sierż. ZS Łukaszowi NACZYŃSKIEMU. Trzecim z kolei dowódcą była mł. chor. ZS Klaudia SZOMBARA. Aktualnie naszą Jednostką dowodzi sierż. ZS Mateusz BABIUCH

Przełomowym okresem w dziejach naszej Jednostki było powołanie do życia własnego stowarzyszenia, z odrębną osobowością prawną. Stowarzyszenia niezależnego od jakichkolwiek innych stowarzyszeń, w tym od ZS "Strzelec" OSW. Taką niezależność uzyskaliśmy z dniem 11 lutego 2010 roku, kiedy to Krajowy Rejestr Sądowy wpisał nasze stowarzyszenie do przedmiotowego rejestru pod numerem 0000348737.

Działalność naszego stowarzyszenia prowadzimy zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach. Na czele stowarzyszenia stoi Zarząd, natomiast organem nadzorczym jest Komisja Rewizyjna.

W chwili obecnej (wrzesień 2023r.) nasze stowarzyszenie liczy około 50 członków zwyczajnych i zasłużonych, nie wliczając przyjaciół jednostki i członków wspierających, którzy pomagają nam w działalności oraz wspierają nas gdy wymaga tego sytuacja.

Jednym z sukcesów, którym możemy się szczycić są nasi członkowie (aktualni oraz byli), spośród których możemy wymienić: wielu oficerów zawodowych - absolwentów Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Wojsk Lądowych (dawne WSOWL), Lotniczej Akademii Wojskowej (dawne WSOSP) oraz kursów rezerwy, kilku podoficerów zawodowych oraz rezerwy, kilku szeregowych zawodowych, żołnierzy i podoficerów Wojsk Obrony Terytorialnej, podchorążych uczelni wojskowych, 1 podoficer Straży Granicznej, kilku funkcjonariuszy Policji i Państwowej Straży Pożarnej, oraz wielu ratowników medycznychAkt nadania tradycji 14 PPŚ

Z uwagi na brak informacji o dalszych losach byłych naszych członków powyższe dane niewątpliwie są nieprecyzyjne i zaniżone.

Działamy na terenie powiatu i miasta Wodzisław Śląski. Zajmujemy się głównie przygotowaniem młodzieży do służby w różnorakich resortach siłowych poprzez realizowanie programu szkolenia lekkiej piechoty - Obrony Terytorialnej. Nie możemy również zapomnieć o takich celach naszej działalności jak:

kształtowanie wśród młodzieży postawy współczesnego patriotyzmu,

budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Zawsze również staramy się pomagać ludziom pochodzącym z trudnych czy wręcz patologicznych środowisk.

Najbardziej widocznym elementem naszej działalności są obchody świąt patriotycznych w naszym mieście i powiecie, które od kilku lat współorganizujemy wraz z władzami regionalnymi.

Biuro naszej jednostki od samego początku mieści się w pomieszczeniach Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich, gdzie - dzięki uprzejmości kolejnych dyrektorów - mamy możliwość korzystania z bogatego zaplecza, w tym sali gimnastycznej, multimedialnej, siłowni oraz pełnego węzła sanitarnego.