Nasze barwy

Oznaka rozpoznawcza

oznaki rozpoznawcze JS

Na oznakę rozpoznawczą Jednostki Strzeleckiej 2023 noszonej na lewym rękawie munduru składa się tarcza o tle czerwonym z granatowym pasem, kolory te nawiązują do herbu miasta Wodzisław Śląski. Na tarczy została umieszczona sygnatura "Krzyża na Śląskiej Wstędze Waleczności i Zasługi" w nawiązaniu do tradycji jednostki wykreślona kolorem żółtym, który wraz z kolorem niebieskim stanowi barwy Śląska. Na ramionach poziomych krzyża znajduje się oznaczenie numeracji Jednostki Strzeleckiej 2023 - na lewym (20) i prawym ramieniu (23). Ponadto na pionowym ramieniu krzyża umieszczono motyw noża szturmowego jako symbol charakterystyki działań lekkiej piechoty. W punkcie centralnym oznaki znajduje się herb powiatu wodzisławskiego na którego ziemiach Jednostka Strzelecka 2023 prowadzi swoją działalność.

Oznaka na mundur polowy o zmniejszonej widzialności jest haftowana nicią czarną na podkładzie wykonanym z tkaniny maskującej wz. 93. 

 

Proporzec

Proporzec JS - awers i rewers

11 listopada 2008 roku zastępca Komendanta Głównego mł. insp. dr Paweł Makowiec w imieniu Komendanta Głównego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej mł. insp. ZS prof. Janusza Ciska wręczył Jednostce Strzeleckiej 2023 w Wodzisławiu Śląskim proporzec ufundowany przez mieszkańców miasta i powiatu Wodzisław Śląski. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: dyrektor Zespołu Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich pani Anna Brachmańska – Uherek oraz prezydent miasta Wodzisław Śląski pan Mieczysław Kieca. Na uroczystości był obecny również zięć pana Wilhelma Meisla radny miejski pan Władysław Szymura.

Wręczenie proporca
11 listopada 2008 roku - Zastępca KG ZS "Strzelec" OSW wręcza proporzec dowódcy JS2023 - Wręczenie proporca
Awers proporca składa się z czerwonego krzyża kawalerskiego w którym otoczony złotym wieńcem znajduje się orzeł strzelecki. W białe pola pomiędzy ramionami krzyża zostały wpisane sygnatury Jednostki Strzeleckiej 2023.  Rewers proporca zawiera natomiast herby powiatu i miasta Wodzisław Śląski, datę powstania Jednostki Strzeleckiej 2023 oraz sygnaturę 14 Pułku Powstańców Śląskich w nawiązaniu do tradycji dzierżonych przez wodzisławskiego „Strzelca”. Punkt centralny rewersu stanowi napis „Bóg Honor Ojczyzna”. Drzewiec proporca zakończony jest orłem strzeleckim u którego nasady umieszczona jest szarfa. Więcej zdjęć z uroczystości wręczenie proporca znajdziecie państwo w galerii.

 

W czasie uroczystości w drzewce proporca zostało wbite 14 gwoździ honorowych, symbolizujących fundatorów:

 1. Sztandar poświęcony został 11 listopada 2008 przez księdza dziekana Bogusława Płonkę – umieścił ksiądz proboszcz Janusz Badura.
 2. Komendant Główny ZS „Strzelec” OSW mł. insp. ZS prof. Janusz Cisek – umieścił zastępca Komendanta Głównego mł. insp. ZS dr Paweł Makowiec.
 3. Prezydent Miasta Wodzisław Śląski Mieczysław Kieca.
 4. Dyrektor Zespołu Szkół im. 14 PPŚ Anna Brachmańska – Uherek.
 5. Starosta Powiatu Wodzisławskiego Jerzy Rosół.
 6. Kombatant 14 PPŚ Wilhem Meisel – umieścił zięć pana Wilhelma radny miejski pan Władysław Szymura.
 7. Dowództwo JS 2023 - umieścił dowódca JS 2023 chor. ZS Piotr Lewandowski.
 8. Radny Powiatu Wodzisław Śląski dr Marian Drosio.
 9. Radny Miasta Wodzisław Śląski Władysław Szymura.
 10. Organizacje Kombatanckie Powiatu Wodzisławskiego - umieścił kpt. Kochan.
 11. Korpus Instruktorów JS 2023 - umieścił sekc. ZS Dariusz Gruntowski.
 12. Korpus Strzelców JS 2023 - umieścił st. strz. ZS Jan Graczyk.
 13. Przyjaciele JS 2023 – umieścił Roman Malirz.
 14. Społeczeństwo Powiatu Wodzisławskiego – umieściła Ilona Kubica.

Related Articles

Dla rodziców

kontakt

O nas